I-Lantern. Gvl. Zwart. Led 10w. 3000k. 4-kant.

I-Lantern. Gvl. Zwart. Led 10w. 3000k. 4-kant.