Tridon. Gvl. Zwart. Led 8w. 3000k/4000k.

Tridon. Gvl. Zwart. Led 8w. 3000k/4000k.